Класифициране на данъците в зависимост от начините за тяхното установяване

Разграничения в зависимост от начините за определяне на данъка – определянето на данъка може да стане основа за разграничаване по два повода: – по линията на облагаемата основа – тя зависи от случая, може да бъде индексна, договорена или реална. – по линията на използваните размери и тарифи – той може да бъде специфичен, стойностен, […]

Класифициране на данъците в зависимост от начините за тяхното установяване Read More »