Преводи

Илина Георгиева от Разград е българският победител в конкурса за млади преводачи

Днес се обявяват имената на победителите в третия ежегоден конкурс на Европейската комисия „Juvenes Translatores“ (лат. Млади преводачи). Двадесет и седемте победители — по един от всяка държава-членка на ЕС — ще бъдат поканени да посетят Брюксел през март, за да получат наградите си от европейския  комисар, отговарящ за многоезичието. Повече подробности, както и отличените […]

Илина Георгиева от Разград е българският победител в конкурса за млади преводачи Read More »

Валутни операции.

Валутният пазар обхваща най-общо организацията на валутната търговия. Необходимостта от такава търговия произтича от това, че на територията на всяка държава законно платежно средство е само нейната парична единица. За да се извършват разходи на нейна територия и де се погасяват задължения към нейните резиденти, на чужденците е необходимо да се снабдят с местната парична

Валутни операции. Read More »

Конференция относно размера на езиковата индустрия в Европейския съюз, Брюксел, 27 ноември 2009 година

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия организира конференция, на която ще представи резултатите от проучването на размера на езиковата индустрия в Европейския съюз, което тя наскоро поръча. Еднодневната конференция ще се проведе на 27 ноември 2009 г. в сградата на Европейската комисия в Брюксел. Сутрешната сесия на конференцията ще бъде посветена на представянето на

Конференция относно размера на езиковата индустрия в Европейския съюз, Брюксел, 27 ноември 2009 година Read More »