преводач

Правни последици на нотариалния акт

Допълнителни изисквания има когато някое от участващите лица не може да подпише, защото е неграмотно или недъгаво (чл.475 ал.2 -отпечатък от десния палец), не разбира български (чл.478 – преводач) или пък е глухо, нямо или глухонямо (чл.479). Валидният и истински НА за сделката поражда следните правни последици: Той удостоверява с обвързваща доказателствена сила фактите, обхванати […]

Правни последици на нотариалния акт Read More »

19 училища от България ще участват в конкурс по превод на Европейската комисия

Близо 3000 ученици от цяла Европа, включително от Каликс, в близост до Арктическия кръг в Швеция, Хераклион на о. Крит, Сен Мартен на Антилските острови и Паралимни на о. Кипър, ще проверят езиковите си умения по време на третото състезание „Juvenes Translatores“, което ще се проведе на 24 ноември. Състезанието по превод, чието име се

19 училища от България ще участват в конкурс по превод на Европейската комисия Read More »