svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Начало на обща отбранителна политика

Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), въведени с Договорите от Маастрихт (1992 г.), Амстердам (1997 г.) и Ница (2001 г.), определят основните задачи на ЕС в областта на отбраната. На тази основа ЕС изгражда своя „втори стълб“, онези политики, при които решенията се вземат на основата на междуправителствени споразумения и при които Комисията и Парламентът…

Read More

Вени

Подобно на артериите по отношение на размера си те също са големи, средни и малки. Средната обвивка на вените е по-тънка от тази на артериите. Стената им е изградена от същите 3 обвивки. Тъй като средната им обвивка т.е. мускулите и влакната са по-малко, лумена им не е кръгал, а приплеснат, елипсовиден. Малките, средните и някои големи вени притежават образувания на интимата – клапи. Клапи…

Read More

Матка

Тя е единичен кух, мускулест орган, в който се развива зародиша и се износва бременността. Разполага се в средната част на кухината на малкия таз. Лежи зад пикочния мехур и пред правото черво. Има крушовидна форма и е приплесната предно и задно и се описва правото черво. Дължината и е 7-8 см, ширина – 4 см, предно-задно – 2-3 см.  Тежестта 40-50 гр. – нераждали…

Read More