svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Правно значение на ППр и ПД (чл.25)

1. И двете обуславят правото пи иск (ППр – възникването, а ПД -личното упражняване), затова те са абсолютни процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно;
2 Те са условия за валидност на извършените от или спрямо страната процесуални действия.
3. Действията, извършени при липса на ППр или ПД могат да бъдат валидирани е обратна сила, ако бъдат потвърдени – съдът дава срок и указания (чл.25 ал. 2, 3);
4. Ако недостатъкът не…

Read More

Презумпции

Презумпции – чрез презумпцията или предположението въз основа на възстановени факти и като се има впредвид това което обикновено става при наличието на тези факти, се прави заключение за съществуването на други неустановени факти. При видовете гр.пр.норми ни интересуват само тези предположения, които са установени с правни норми, т.е. законовите презумпции. Тук не се интересуваме от съществуващите човешки презумпции. Законовите презумпции биват два вида: оборими…

Read More

Презумпции

Презумпции – чрез презумпцията или предположението въз основа на възстановени факти и като се има впредвид това което обикновено става при наличието на тези факти, се прави заключение за съществуването на други неустановени факти. При видовете гр.пр.норми ни интересуват само тези предположения, които са установени с правни норми, т.е. законовите презумпции. Тук не се интересуваме от съществуващите човешки презумпции. Законовите презумпции биват два вида: оборими…

Read More