svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Недействителност на сделките.Понятие и видове.

Има случаи, при които една правна сделка не е съобразена с изискванията на хипотезиса на правна норма. Това може да се отнася до сериозни дефекти в нейното съдържание, във формата, в строежа или в липса на съществени елементи. Обективното право влиза в действие само тогава, когато са спазени неговите изисквания. Недействителни са сделките, които имат в себе си недостатък. Този недостатък води до това, че…

Read More

Административнонаказателна отговорност

Една от четирите вида отговорности в правото. Тя се търси заради извършено административно нарушение от субектите и представлява реализация санкцията на административно правната норма. Фактически състав не отговорността – вреда, вида, противоправност и причинна връзка. При административно – вреда може да няма, а ако има – имуществени и неимуществени.

Вина – психическо отклонение на дееца – към извършено деяние.

Противоправност – деянието е…

Read More

Условие за редовно дийствие на административните актове

За да има един административен акт редовно действие, той трябва да отговаря на две групи условия:

  • за правилност на акта – няма правна норма, която да посочва кога един акт е правилен или неправилен. Използваме научни критерии. Според акад. Стайнов един акт е правилен, навременен, полезен и целесъобразен.
  • за законосъобразност – чл. 41, ал. 3 от ЗАП; чл. 12 от
    ЗВАС. В тези два текста са…

    Read More