svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за
финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена
работоспособност.
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или
фирми, чиито собственици са подобни лица.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1
от ия Правилника за прилагане на Закона за интеграция на
хората с…

Read More