svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Оценяване на капиталовите проекти

Оценката на качествата на проектите се извършва от гледна точка на максимизирането на акционерното богатство. Според това дали методите за оценка на инвестиционните проекти са съобразени с времевата стойност, те биват:
Методи, пренебрегващи дисконтирането на паричните потоци.
Методи, които се основават на дисконтирането на паричните потоци.

Read More

Годишнен план за паричните потоци

Годишният план за паричните потоци показва какви са финансовите измерения на бизнес плана. Той съдържаданни за входящите и изходящите парични потоци и се използва за вътрешно планиране. Ако бизнесът е нов, всички данни трябва да имат прогнозен характер. Годишният план показва:

  • · Кога се очакват постъпления;
  • · Какъв е размерът на постъпленията;
  • · Кога трябва да се правят разходи за изплащане на сметки и задължения;
  • · Каква…

    Read More