svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Менителнично поръчителство (АВАЛ)

Менителнично поръчителство (АВАЛ) :
Менителничото поръчителство е едностранна сделка, писмено изявление на поръчителя (авалист). Той се подписва като “поръчител”, “авалист”, “per aval”, “p.a”. Поръчителят е менителнично задължен при същите условия, както и при лицето, за което той е поръчителствал (авалант).

издател      поемател               джирант             джирант                                                                            ·
авалист (може да поръчителства за всеки от тях, но само за един)
Ако авалиста впише само че поръчителства, без да укаже за…

Read More

Отговорност но поръчителя

Поръчителят се е задължил спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнението на задължението на това друго лице, т.е. за изпълнение на едно чуждо задължение. Следователно 2 фактора определят съдържанието на отговорността на поръчителя:
1. Чуждият дълг, чието изпълнение се обезпечава.
2. Уговореното м/у страните.
ЗНАЧЕНИЕ НА ЧУЖДИЯ ДЪЛГ
Съдържанието на задължението на поръчителяе идентично със съдържанието на главното задължение.
1. Главният дълг определя отговорността на поръчителя в следните…

Read More