svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Брюксел одобри подпомагането на стопанство за 2010 г.

Европейската комисия е одобрила помощта “de minimis” за България за 2010 г., която се предоставя на стопанство. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов при откриването на изложението за биопродукти „Зелени дни” пред Народния театър. Помощта е държавна и за нея е предвиден общ бюджет от 20 млн. лв. за тази година. Очаква се до края на…

Read More

Административен акт

Терминът „административен акт“ са появява през 1911г., първоначално като научен доктринален термен, а след това се пренася в законодателството, като понастоящем той е законов термин, който се използва в редица текстове на ЗАП, ЗВАС и др. Най-голям принос има акад. Стайнов. Административният акт е родовото понятие за всички постановления, правилници, наредби, инструкции и заповеди, които издават органите па изпълнителната власт. Той е юридическият израз на…

Read More

Филон Александрийски.Отношение към книгите на Стария завет.Учение за божието битие,лотоса и космоса

Филон Александрийски е роден в Александрия около 20-19 г. пр. Хр.. Тези сведения получаваме от свидетелства, които са достигнали до нас. Роден в знатен и богат род той имал възможността да учи в най-изисканите училища. Още от детските си години той започнал да изучава гръцкия език и гръцката култура, а по-късно и иудейски език. С усърдната си работа над тези два езика, той се запознал…

Read More