svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Европейски институт за равенство между половете

Седалище: Вилнюс, Литва

Този новосъздаден институт работи за постигане на равенство между половете и подкрепя борбата срещу дискриминацията.

Read More

Основни права в ЕС

Договорът от Амстердам, който влезе в сила през 1999 г., укрепва допълнително разбирането за наличие наосновни права. Той въвежда процедура за предприемане на мерки срещу държавите-членки на ЕС, които нарушават основните права на гражданите си. Освен това Договорът от Амстердам разширява приложението на принципа за отхвърляне на дискриминацията, така че да обхваща не само националната принадлежност, но и пол, раса, религия, възраст и сексуална ориентация.

И…

Read More

Клиенти

Какво съдържа разделът?

Съдържанието на раздела се определя от характера на потреблението на самия продукт. Следователно клиентите могат да бъдат: физически лица, фирми (държавни и части), държавни институции, публични институции, недържавни сдружения и обединения с идеална цел и други.

Каква е структурата на раздела?

Структурата на раздела се определя от характера на потребителите. Ед­но примерно структуриране на раздела е следното:

– …

Read More

Развитие на управлението на ЕС – Процедура на вземане на решения

Вземането на решения в ЕС (чл. 251) се основава на взаимо­действието между главните европейски институции в „институ­ционалния триъгълник“ – Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Сметната палата., Икономическия и социалния комитет, Комитетът на регионите, Европейската цен­трална банка и ЕКОФИН се включват при обсъждането на специфични теми. Правилата и процедурата за вземане на решения са дефинирани в Договорите.

Правна база

Правото на…

Read More

Жизел Бюндхен не иска да знае пола на детето си

deca4Бразилската топ манекенка Жизел Бюндхен не иска да знае пола на детето, което очаква.

Манекенката, която трябва да роди този месец, няма представа дали очаква момиче или момче, въпреки че съпругът й Том Брейди вече знае. „На този етап аз наистина съм единственият човек, който знае. Баща ме ме пита, но не му казах. Жизел не знае. Много е хубаво да знаеш нещо, което никой друг…

Read More