поляните

Зелена сурогризка

Amanitopsis vaginata var. crocera ю н и—o к т o м в p и Среща се в широколистните гори и по-рядко в иглолистните. Обича по­вече покрайнините на храсталаците и поляните около тях. Расте поединично и в малки групички по няколко. На повърхността на земята се появява бяло продълговато яйце, което, когато плодното тяло вътре в …

Зелена сурогризка Read More »

Оловна сурогризка

Amanitopsis vaginata var. plumbea ю н и—o к т o м в p и Расте в широколистните гори и по-рядко в иглолистните, но повече се намира покрай храсталаците и поляните. Край тях се среща поединично и на малки групи. Отначало върху почвата се показва продълговато яйце, което, като порасне, се разпуква и от него се …

Оловна сурогризка Read More »

Горицвет, слети коса — Adonis vernalis L Сем. Лютикови — Ranunculaceae

Разпространение. Расте по ливадите, пасищата, поляните, каменливите и варовитите почви из цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см стъбло, слабо разклонено в основата и обвито с черни люспи. Коренът е едър, тъмносив и къс. Листата са сложно перести, при­седнали, полуобхващащи стъблото. Цветовете са разположени поединично по върховете на стъблата, обагрени са …

Горицвет, слети коса — Adonis vernalis L Сем. Лютикови — Ranunculaceae Read More »

Божур — Paeonia decora And. Сем. Лютикови — Ranunculaceae

Разпространение. Божурът расте в храсталаците, сухите каменливи места, редките гори и поляните в цялата страна, но главно в Сливенски, Старозагорски, Варненски, Хасковски окръг и доли­ната на р. Струма. Описание. Многогодишно тревисто растение с право сочно стъбло, високо до 1 м. Има късо коренище, от което излизат вретеновидно надебелени и разклонени корени (грудки). Листата са едри, …

Божур — Paeonia decora And. Сем. Лютикови — Ranunculaceae Read More »