политически

Необходимост и нарушаване от бюджетно равновесие

Бюджетното равновесие е основна тема в класическата концепция за финансите – тя препоръчва абсолютно равновесие между приходите и разходите и изключва както излишъка, така и дефицита. Мотивите за подобно виждане са икономически и политически. Всичко това се променя коренно в условията на съвременната финансова практика. – в областта на принципа за единство: Причините за неговото …

Необходимост и нарушаване от бюджетно равновесие Read More »

Икономическа конюктура

Какво съдържа разделът? Разделът има задачата да даде отговор на читателя за това доколко но­вият предприемач познава своята икономическа среда, кои икономически, политически и социални фактори наблюдава и по какъв начин прави това. Новият предприемач не живее под „чадъра“ на държавата или друга го­ляма организация. По този причина той е принуден да ежедневно, ежечасно да …

Икономическа конюктура Read More »