Факторин и форфетинг

При факторинга един субект поема събирането на вземанията на друг субект. Най- общо факторинговата операция  е покупка на парични вземания на даден продавач към купувача и след това  инкасиране на това вземане. Факторът покрива всички рискове, свързани с тези вземания. Най – общо означава “отказ от права”. Разлика между  факторинг и форфетинг. 1. Форфетингът   обслужва   […]

Факторин и форфетинг Read More »