политики

Високотехнологичните паркове и научното сътрудничество ще бъдат теми на българо-индийски форум

Сътрудничеството в информационната сигурност, създаването и управлението на високотехнологични паркове и съвместни научни разработки, ще бъдат фокус на Четвъртата  сесия на българо-индийския Форум по информационни и комуникационни технологии. Заседанието е в София на 14 и 15 юни. Форумът се съпредседателства от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов и от индийския заместник-министър на …

Високотехнологичните паркове и научното сътрудничество ще бъдат теми на българо-индийски форум Read More »

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Седалище: Солун, Гърция cedefop.europa.eu Центърът подпомага развитието на професионалното образование и обучение. Той представлява специализиран център за разпространение на знания и за подпомагане на разработването на политики.

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC)

Седалище: Стокхолм, Швеция ecdc.europa.eu Центърът събира, оценява и предоставя информация  за настоящи и зараждащи се заплахи за човешкото здраве от инфекциозни болести като грип, тежък остър респираторен синдром (ТОРС) и СПИН.

Как е организирана работата на Комитета?

Всяка година Комитетът на регионите провежда пет пленарни сесии, по време на които той определя общата си политика и приема становища. Неговите шест „комисии“ се занимават с различни политики и подготвят становищата, които биват обсъждани по време на пленарните сесии.

Какво прави Европейският икономически и социален комитет?

Европейският икономически и социален комитет има три основни функции: съветва Съвета, Комисията и Европейския парламент — по тяхна молба или по собствена инициатива; насърчава гражданското общество за по-активно участие при определяне на политиките на ЕС; укрепва ролята на гражданското общество в държавите извън ЕС и допринася за изграждането на консултативни структури. Становищата на комитета се …

Какво прави Европейският икономически и социален комитет? Read More »

Координиране на политиките на държавите-членки

Държавите-членки на ЕС решиха да провеждат обща икономическа политика, основана на тясно съгласуване на своите национални икономически политики. Тази координация се осъществява от министрите на икономиката и финансите, които съставляват Съвета по икономически и финансови въпроси (Екофин). Те искат също така да създадат повече работни места и да подобрят системите за образование, здравеопазване и социална …

Координиране на политиките на държавите-членки Read More »

Политики, върху които се изгражда единният пазар

a)    Транспорт Дейностите на ЕС са насочени предимно към постигането на свобода на предоставяне на услуги за наземен транспорт, по-специално — на свободен достъп до международните транспортни пазари и допускане на неместни транспортни фирми на вътрешните транспортни пазари на държавите-членки. Приети бяха решения за хармонизиране на условията за конкуренция в пътнотранспортния сектор, по-специално по отношение …

Политики, върху които се изгражда единният пазар Read More »

С какво се занимава Европейският съюз?

·1    Европейският съюз провежда политики в редица сфери – икономическа, социална, регулаторна и финансова, в които действията му са в полза на държавите-членки. Става дума за: o    политики на солидарност (известни и като политика на сближаване) по регионални, селскостопански и социални въпроси; o    политика на иновации за въвеждане на авангардни технологии в области като защитата …

С какво се занимава Европейският съюз? Read More »

Как функционира ЕС?

·1    Съветът на министрите на Европейския съюз, представляващ държавите-членки, е главната институция на ЕС за вземане решения. Когато заседава на ниво държавни глави или правителствени ръководители, той се нарича Европейски съвет и цели да дава политически насоки на ЕС по ключови въпроси. ·2    Европейският парламент представлява гражданите и споделя законодателната и бюджетната власт със Съвета …

Как функционира ЕС? Read More »

Десет исторически стъпки

1951 г.:    Създадена е Европейската общност за въглища и стомана от шестте държави основателки 1957 г.:    Римският договор установява общ пазар 1973 г.:    Общността се разширява до девет държави-членки и развива своите общи политики 1979 г.:    Първите преки избори за Европейски парламент 1981 г.:    Първото средиземноморско разширяване 1993 г.:    Изграждане на единен пазар 1993 г.:   …

Десет исторически стъпки Read More »

Министър Николай Младенов: Знанието не се спуска, то се гради

„С удоволствие се връщам в университета,който съм завършил. Не е само чест, но и предизвикателство да говоря пред тези, които идват след нас. Бъдете винаги критични към това което чувате, защото знанието не се спуска, то се гради”, това написа министърът на външните работи Николай Младенов в златната книга на Университета за национално и световно …

Министър Николай Младенов: Знанието не се спуска, то се гради Read More »

Стартира подготовката на Бюджет 2011

Министерският съвет стартира бюджетната процедура за 2011 г. В решението поетапно са определени отговорностите на ведомствата, заети с подготовката на бюджета, информацията и сроковете, в които те трябва да я предоставят на Министерството на финансите, Министерския съвет и Народното събрание. Елементите на процедурата са съобразени с финансово-икономическите характеристики и особености на текущата 2010 г. Запазени …

Стартира подготовката на Бюджет 2011 Read More »

Политики на социална отговорност на предприемача

Създаването и провеждането на конкретни политики на социалната от­говорност на предприемачите е ключов момент в процеса на институционализирането им в обществото. Те насочват вниманието на обществото към социалната отговорност на предприемачите, като определят рамките на тех­ните действия и резултатите от тях. В зависимост от конкретното състояние (организационно, ресурсно, финансово и пр.) на бизнеса, в зависимост …

Политики на социална отговорност на предприемача Read More »

Министър Трайков ще участва в среща за енергийната сигурност на Черноморския регион

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще участва в кръглата маса за енергийна сигурност на Черноморския регион чрез публично-частното партньорство. Дискусията се организира на 2 март 2010 г, от 9 часа в столичния хотел Шератон, зала Роял, от Атлантическия съвет с подкрепата на МИЕТ и МВнР. Тя ще се състои в рамките на …

Министър Трайков ще участва в среща за енергийната сигурност на Черноморския регион Read More »

Интернет, информационната сигурност и е-правителството бяха теми на сесия на Българо-Корейския комитет за сътрудничество в ИКТ

Националните политики и практики в управлението на интернет, информационната сигурност и електронното правителство бяха обсъдени по време на Втората сесия на българо-корейския Комитет за сътрудничество в информационните и комуникационни технологии. Съпредседател от българска страна бе заместник-министър Първан Русинов, а от корейска – заместник-министърът по информатизацията в Министерство на държавната администрация и сигурността Джунг-хюп Канг. Двете …

Интернет, информационната сигурност и е-правителството бяха теми на сесия на Българо-Корейския комитет за сътрудничество в ИКТ Read More »

Председателят на ДАЗД Надя Шабани се срещна с омбудсмана Гиньо Ганев

Концепцията за електронно управление получи подкрепата на ИТ директори и главни секретари на министерствата, както и на Консултативния съвет по информационни технологии, съобщения и електронно управление. Документът беше обсъден днес на две последователни срещи под ръководството на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов.  Концепцията бе оценена като професионален документ, съобразен със съвременните …

Председателят на ДАЗД Надя Шабани се срещна с омбудсмана Гиньо Ганев Read More »

Европейците са като цяло удовлетворени от начина си на живот, но данните от проведено проучване разкриват тревога относно икономическото и социалното положение в бъдеще

Според проучване на общественото мнение, средният европеец е като цяло удовлетворен от личното си положение и по-малко от икономическото положение, обществените услуги и социалните политики в страната, в която живее. Евробарометърът на социалния климат в ЕС също така открива големи различия между държавите, като хората в северните страни и Холандия са като цяло най-доволни от …

Европейците са като цяло удовлетворени от начина си на живот, но данните от проведено проучване разкриват тревога относно икономическото и социалното положение в бъдеще Read More »

Цифрови библиотеки и пестене на енергия с най-голямо финансиране по програма “Подкрепа за ИКТ политики” на ЕК

Проектите за разширяване на съдържанието на европейската цифрова библиотека Europeana, ще получат най-голямо финансиране в Четвъртия конкурс на Програма „Подкрепа за ИКТ политики“ от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации“ на Европейската общност. Възможностите за участие на български организации бяха представени днес на информационен ден, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От общия …

Цифрови библиотеки и пестене на енергия с най-голямо финансиране по програма “Подкрепа за ИКТ политики” на ЕК Read More »

Испания официално поема ротационното председателство на ЕС

От днес Испания поема официално ротационното председателство на Европейския съюз. Началото на шестмесечното председателство ще бъде отбелязано с грандиозен концерт в мадридския театър „Реал“. Според източници от испанското правителство, на насрочения утре съвет ще стане ясно как ще действа ЕС след влизането в сила на Лисабонския договор. Извънредният европейски съвет е насрочен от Херман Ван …

Испания официално поема ротационното председателство на ЕС Read More »