svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Напояване на почвата

При климатичните условия на нашата страна, напояването, е решаващ фактор за интензивно и ефективно използуване на земята. По-пълно се използуват благоприятните топлинни условия през втората половина на лятото и есента чрез засяване на втори култури. По-сигурно, е и съвместното отглеждане на 2-3 култури едновременно. Маломерните участъци обикновено се напояват по бразди, на фитарии и със специални маломерни градински уредби за дъждуване.

Напояването по бразди се практикува при всички култури с междуредия, по-големи от 40-50 см. Браздите…

Read More