svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Философията в системата на научното познание

Философията  се отличава от екзактните науки и същевременно има много сходни  черти с тях. За нас е важно да изясним въпроса, към кой раздел в общата класификация на научното познание можем да отнесем философската наука.

Философията е родствена на естествените науки, защото нейн обект за изследване и изучаване е и природата. Паралелно с това тя се разграничава от естествознанието,въпреки че се опира на получените…

Read More

Без обсъждане в пленарна зала бяха приети на първо четене промените в Закона за потребителския кредит

Без обсъждане в пленарна зала бяха приети на първо четене промените в Закона за потребителския кредит, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Измененията и мотивите към тях бяха представени само от представители на имащите отношение към законопроекта парламентарни комисии. След представянето им нито един от депутатите не пожела да вземе думата, за да защити позицията си за това защо е необходимо или не е да се правят промени в закона./агенция Фокус/

Read More