svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Външно-търговски режим на Р. България

Външно-търговският режим на всяка страна е важен лост за регулиране на нейната външно-икономическа дейност. Отчита основните принципи като насърчаване на износа, увеличаване на конкурентноспособността на националните стоки, стабилизиране на вътрешния пазар. Всичко това се извършва в контекста на членството на България в СТО, т.е. при изпълнение на поетите от страната международни  ангажименти.
Създаване на зони за свободна търговия. Обхваща страни, които са премахнали митата помежду си,…

Read More