svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Първи контакти с Риби

Можете да намерите Риби в центъра на една социална група, обикновено заобиколени т обожатели. Обичайният чар и добрата им природа привличат хората към тях. Факт е, че ако Риби не са обожавани – се свиват в ъгъла. Добър начин за установяване на контакт с тях са театъра, картините, телевизията или каквото и да било изкуство. Това привлича интереса на Риби веднага. Друг сигурен начин е…

Read More

ЕПОСЪТ В КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА ИНДИЯ

Може би в никоя от древните цивилизации геният на един народ не е тъй ярко изразен чрез словото, както в индийската. И тъкмо в това неизбродно богатство от религиозни и философски съчинения, на образци на поезията, художествената проза и драмата, на фундаментални трудове в различните научни области се открояват великите поеми Махабхарата и Рамаяна, първата от които по значимост сред литературата на…

Read More