Работно оборудване – чл. 8 на ЗЗБУТ

Работно оборудване е всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа. Към него има следните изисквания: работното оборудване трябва да е подходящо за извършваната работа, така че да не застрашава здравето и безопасността на работещите; работно оборудване се избира съобразно специфичните условия и характеристики на работата с цел намаляване на съществуващите […]

Работно оборудване – чл. 8 на ЗЗБУТ Read More »