Основни характеристика на ДДС. Обхват на Закона за ДДС.

ДДС се дължи за всяка доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната и извършена на данъчно задълженото лице, за износ извършен от данъчно задълженото лице, както и при внос на стоки. Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност независимо от целите и резултатите от нея. […]

Основни характеристика на ДДС. Обхват на Закона за ДДС. Read More »