svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Стратегическо планиране. Същност на процеса. Основни етапи

Стратегическото планиране се появява като понятие в края на 60-те години на 20-ти век.
Стратегията представлява план за действие в конкретна ситуация за победа над опонента.
Стратегическия мениджмънт представлява средство за постигане и поддържане на своеобразния „обществен договор” между всички свързани по някакъв начин с функционирането на организацията. То е един непрекъснат процес, който се състои от серия дейности:
1.    стратегическо планиране;
2.    избор на стратегия;
3.    приложение;
4.    оценка;
5.    актуализация…

Read More

Разновидности на сливането

Сливане чрез отричане – дружеството притежаващо участие в подлежащото на абсорбиране дружество се отказва от своите собствени права върху увеличението на капитала , което се получава в резултат на сливането.
– сливане чрез разделяне на дяловете – абсорбиращото дружество получава , в замяна на своето участие , част от актива на абсорбираното дружество , при същите условия , които абсорбираното дружество е имало при неговото ликвидиране
-…

Read More

Функционален и програмен бюджет

Той е изражение на една динамична перспектива и позволява предвиждане на различните дейности на държавата в един по-голям период от време. Като предвижда в своя бюджет публичните разходи, не цели да си достави само приходи, а цели преследването на определени цели и задачи. Функционалният бюджет е ориентиран към бъдещето и е отрицание на традиционните емперични методи. Идеята за функционален бюджет първи осъществяват САЩ и Холандия.

Във финансовата практика широко известни…

Read More

Изкривена е представата за възможностите на спешната помощ

Много е изкривена представата за възможностите на спешната помощ и по специално за автомобилите, с които тя разполага и тяхното оборудване. Това каза доц. д-р Стоян Александров, директор на дирекция „Стратегическо планиране и управление на медицинските дейности“ в здравното министерство, в предаването на Дарик „Кой говори“. В този момент в страната на дежурство са 394 екипа на Спешна помощ и да се говори за липса…

Read More