svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове хранене

Храненето е свещен акт, от него зависи здравословното състояние на организма. Храненето не е само физически процес, но и духовен. Когато човек се научи да яде правилно и да си избира съответна храна, той е научил вече законите на физическия свят, които постепенно ще приложи и към своя вътрешен живот.

Много неща зависят от яденето. Знае ли как да яде, човек…

Read More

Начини за общо лечение

photo_veryСъществуват няколко начина за лекуване на болни. Единият начин е лекуване от природата. Оставете болния на природата, няма да се мине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуване с лекар. Ще дойде лекар, ще препоръча някакво лекарство и след известно време болният се подобрява. Оба­че има и трети начин на лекуване – Божественият. Там болния оздравява моментално.
Човек има четири допирни точки с Бога -…

Read More

Лечение и диагностика

601Всяка линия на ръката, всяка черта на лицето, всеки център на главата са писма, които свиде­телстват за живота и дейността на човека от да­лечното минало до днес.
Изкуство е да определиш диагнозата 10 години преди заболяването, за да вземе човек мерки предварително. Това може да направи само онзи лекар, който познава окултните науки. Преди да затлъстее човек, трябва да му кажете какво да направи.
Всяко нарушение на законите на физическия свят произвежда разстройство…

Read More

Стареене според Петър Дънов

2009-11-13Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си.
Естествено ли е човек’да остарява? Не е ес­тествено? Човек остарява по единствената при­чина, че не спазва онова равновесие, което трябва да има в ума си.
От 50 до 120 години работата е най-полезна и плодотворна, това е работата за вашето повдига­не и за повдигането на цялото човечество.
Остарели сте, защото всичкото добро, което минава през вас, не го приемате.
Ако мразите някого, вие скъсявате…

Read More

Причини за болестите – Петър Дънов

ImageХКойто не знае причината на дадена болест, той не може да я лекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Като върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите си, не нарушава законите на природата. Всяко нару­шение или отклонение води към заболяване. Отк­лонението може да е станало преди много години, но последствията идват днес. Който намери при­чината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта…

Read More

Болести според Петър Дънов

UntitledНай-хубавото нещо на земята е страданието. Дето е Бог, там е страданието. Дето не е Бог, ни­какво страдание не съществува. Благата на живо­та идват чрез страданието. Ако можеше без стра­дания, първо Христос щеше да спаси света без страдания. Велик е онзи, който носи съзнателно страданието. Ние със своето неразбиране си причиняваме страданията. Най-малката нечиста мисъл е в сила да наруши хармонията на твоя жи­вот. Най-малкото нечисто чувство и желание на­рушава чистотата…

Read More

Небесните тела и здравето – Петър Дънов

23788

Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще човек ще достигне високо развитие. Той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях. Планетите са живи ра­зумни същества, с които човек е непосредствено свързан, но не знае това, нито пък има познание за съществата, населяващи тези планети.
Животът на човека се изразява чрез материя­та. Колкото повече се развива съзнанието на чо­века, толкова повече той се свързва със…

Read More

Здраве според Петър Дънов

166266

Здравето на човека зависи от следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце. За да придобие чо­век тия качества, трябва да има знание. Всеки има дух, душа, сърце и ум, но не всеки е могъл да ги развие – да развие такива качества у себе си, които да го направят здрав.
Здравето има отношение не само към физи­ческия свят, но и…

Read More

Човешкото тяло според Петър Дънов

Picture_214

Тялото на човека е резултат на Божествената енергия. Тя е създала сегашния човешки органи­зъм. Човек има 12 тела, но засега функционират само четири: физическото, на сърцето (чувства­та), третото – на ума, и четвъртото  на разумния, на причинния свят. Другите осем тела са в зачатъчно състояние. За в бъдеще те ще се проявят. Като влезете в духовния свят, ще се проявят още четири, а като влезете в Божествения свят, ще се…

Read More