Персепол

Древноиранският град Персепол е една от столиците на ахеменидските владетели на Персия . Намира се на 50км североизточно от град Шираз . Той е основан в края на VІ в.пр.н.е. от Дарий І , владетел на империята , заемаща голяма част от територията на днешните Иран , Ирак , Афганистан и Близкия Изток . След …

Персепол Read More »