пенсионните фондове

Fidelity

Докато повечето хора познават Fidelity като най-голямата компания в областта на взаимните фондове тя разширяваше дейността си в различни области на финансовите услуги . С развитието на технологиите и съответно факта че компанията инвестира в тяхното внедряване и позволява да се задържи на върха и спечели доверието на клиентите си и съответно задоволи очакванията им. …

Fidelity Read More »

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009 година

Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009 г. Информацията е получена на база на представените от пенсионноосигурителните дружества предварителни финансови отчети и справки за 2009 г. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към …

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009 година Read More »