Сфери, в които усилията продължават

a)    Финансови услуги Завършен е планът за действие на ЕС за създаването до 2005 г. на интегриран пазар на финансовите услуги. Това води до намаляване на цената на заемните услуги за бизнеса и потребителите и до предлагане на вложителите на по-широка гама от инвестиционни продукти — спестовни и пенсионни схеми — които те ще могат …

Сфери, в които усилията продължават Read More »