svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Коефициенти на финансова независимост на фирмата

Коефициенти на финансова независимост на фирмата – определят се на базата на структурата на пасива на баланса и структурата на постоянните капитали
– коефициент на финансова независимост
СКл/ Изискуем пасив- колкото по-голям е коефициента толкова по независима е фирмата
– коефициент, който позволява да се измерят границите на финансово обособяване на фирмата за даден период
Глобално самофинансиране/ Изискуем пасив
Собствен капитал / Средно и дългосрочен дълг – желателно е коефициента…

Read More

Характеристика на бизнес фалита

Характеристика на бизнес фалита – той се състои от 2 части:
– икономически фалит – означава , че разходите надвишават приходите т.е. вътрешната възвращаемост от инвестициите е по-ниска от величината на авансирания капитал.
– финансов фалит – означава , че има несъстоятелност.Фирмата не е в състояние да върне в срок своите задължения.
Неплатежоспособност и банкрут – когато нетната стойност е по-малка от изискуемия пасив.
Причините за фалита може да…

Read More