svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Права на паръчителя

Поръчител, който е удовлетворил кредитор за вземането му, разполага с два иска, за да си върне това, което е излязло от имуществото му в чужд интерес.
1. Личен обратен иск (регресен) – основание за него са личните отношения м/у дл. и поръчителя. Условия:
а) поръчителят да е платил задължението. Ако кредиторът е опростил дълга, поръчителят няма право на обратен иск.
б) изпълнението трябва да е редовно, т.е. да…

Read More