svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Теоретически основи на държавните заеми

Държавният заем е явление, характеризиращо се със специфично движение на парите между държавата, нефинансовите фирми, банките, финансовите учреждения и гражданите – движение, което е свързано с дейността на правителството като заемателите на парични средства.

Read More

Възникване и същност на търговските банки

Възникване – сведенията за появата на банкови институции датират отдавна. Извършването на банкови операции са известни още в Древна Гърция, Древен Рим. Едва през ХI век с развитието на италианските градове се дава тласък на развитието на банките през Средновековието.

Великите географски открития ускоряват търговията и спомагат за развитието на банкирането. Появяват се и първите банки от съвременен тип. Приема се, че Английската банка…

Read More

Показатели за оценка на ликвидността

Свойство на отделни елементи на имуществото на стопанския субект е степента на тяхната ликвидност, т.е. степен на възможност за превръщането им в ликвидни (парични или платежни) средства без да възникват допълнителни загуби. Ликвидността има различен обхват и съдържание. Тя може да се разглежда в статичен и динамичен аспект. Ликвидността в статичен план към даден текущ момент или ако може да се нарече  оперативна ликвидност, има…

Read More

Над 38 млн. лв. са изплатените средства за общински проекти по програма САПАРД от септември досега

bulgaria общини38 097 655,47 лв. са изплатените средства по 72 общински проекта по програма САПАРД от септември досега. Това стана ясно днес, по време на поредната среща на ръководителите на Управляващите органи на оперативните програми и представителите на Националното сдружение на общините в Република България, която се проведе в Министерски съвет под председателството на секретаря на Съвета за управление на средствата от ЕС Юлиана Николова.

За…

Read More