парични потоци

Измерване на риска на облигациите и дюрация

Измерване на риска на облигациите – проявлението на инвестиционния риск при облигациите следва да се търси в следните направления: – риск, породен от промяната на пазарния лихвен процент – риск, породен от неплатежоспособността на длъжника – риск, породен от обратното изкупуване на облигациите. Дюрация – през 1938 година  Frederic Macanley разработва концепцията за дюрацията. Дюрацията …

Измерване на риска на облигациите и дюрация Read More »

Капиталовото бюджетиране – източник на парични потоци

Паричният поток изразява както разходите по реализация и поддръжка на проекта, така също и приходите, получени в резултат на фунционирането му. Видове парични потоци: Парични потоци, възникващи от оперативната дейност по проекта. Те представляват разликата м/у приходните и разходните парични потоци. Инвестиционни парични потоци, представляващи разходите за придобиване на необходимите дълготрайни активи, а в последствие …

Капиталовото бюджетиране – източник на парични потоци Read More »

Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството

В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите агенти (неговите създатели). Това разпределение педопределя първата основна група парични потоци, която влиза в обхвата на финансите. Тези парични потоци са свързани с разпределянето на продукта на труда м/у основните участници в …

Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството Read More »

Икономическа оценка на бизнес плана

В процеса на подготовката на бизнес плана последователно се изясняват и обосновават възможностите и условията за осъществяване на предлаганата стопанска дейност. В резултат на отделните функционални раздели на бизнес плана се формират и данните за необходимите инвестиции, очакваните приходи и разходи, финансовите резултати, както и други основни показатели. Информацията от разработките служи като изходна база …

Икономическа оценка на бизнес плана Read More »

Над 38 млн. лв. са изплатените средства за общински проекти по програма САПАРД от септември досега

38 097 655,47 лв. са изплатените средства по 72 общински проекта по програма САПАРД от септември досега. Това стана ясно днес, по време на поредната среща на ръководителите на Управляващите органи на оперативните програми и представителите на Националното сдружение на общините в Република България, която се проведе в Министерски съвет под председателството на секретаря на …

Над 38 млн. лв. са изплатените средства за общински проекти по програма САПАРД от септември досега Read More »