svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Теории за държавното финансово регулиране на равновесието и растежа

Тук важно значение има:
Държавните активи и пасиви в моделите за равновесието;
традиционен анализ на чистата финансова и чистата парична политика;
несъвършенство на традиционния анализ;
Обогатяване на традиционния анализ с ефектите на изтласкванто и привличането;
въвеждане на държавни бюджетни ограничения;
Концепция за финансовия ефект на портфейла;
Ефектите на изтласкването и привличането в съвременните модели на:
А.Блиндър и Р.Солоу;
Дж.Тобин и Х.Битър;
– Непряка оценка на ефекта на изтласкването в съответствие с държавния дефицит, финансовото състояние…

Read More

Теория за инфлацията

Според монетаристите, корените на инфлацията винаги се крият в паричното обръщение и често сочат цените като израз на нейното проявление. Тяхната препоръка за ограничаване на инфлацията е свързана с осъществяването на промени именно в сферата на паричното обръщение.

Типично монетарско решение на проблема за инфлацията е т.нар. “индексация” /системно съобразяване и коригиране заплатите, приходите, разходите, спестяванията и инвестициите с годишния темп на покачване на…

Read More

Централни органи на изпълнителната власт.Министерски съвет /МС/.

Орган на изпълнителната власт наричаме едноличните или колегиални звена от системата на апарата, които притежават държавновластнически правомощия по разгръщане на държавното управление в страната.

В зависимост от териториалния обсег на тяхната компетентост органите на изпълнителната власт са централни и местни. Централните органи на изпълнителната валета са:

Министерски съвет /МС/. МС, правителство и кабинет-синоними. МС е централен орган на изпълнителната власт и стои на…

Read More