Модел за оценка на капиталови активи(САМР)

Той е изграден от трима независими един от друг автори. И в световната практика моделът САМР е най-разпространения теоритически модел. За да се измери рискът на индивидуалния актив или портфейл, може да послужи ковариацията с пазарния портфейл. Точката F изразява безрисковия актив. Точката М характерезира пазарният портфейл. Линията SML – линия на фондовия пазар и …

Модел за оценка на капиталови активи(САМР) Read More »