Цена на финансовият капитал

Това е процент на възвращаемост от инвестиционните дружествата проекти в процеса на подържане на пазарна цена на акциите. За да е ползотворен анализа на капиталовата структура трябва да се насочим към средна претеглена цена на капитала като се вземат в предвид: – Състав на капитала – той се определя от три елемента: 1 – Цена …

Цена на финансовият капитал Read More »