пазарна икономика

Защо Европейски съюз?

Мисията на Европа през ХХІ век е: ·1    да осигури мир, благополучие и стабилност за гражданите; ·2    да преодолее разделението на континента; ·3    да се погрижи за сигурността на гражданите; ·4    да насърчава икономическото и социално развитие; ·5    да се справи с предизвикателствата на глобализацията и да съхрани многообразието на народите на Европа; ·1    да …

Защо Европейски съюз? Read More »

Коефициенти за възвращаемост и финансова стратегия на фирмата

Коефициенти за възвращаемост – обща възвращаемост на активи Чист доход+Финансови разходи/ Актив – възвращаемост на собствени капитали Чист доход на обикновени акционери/ Акционерен капитал – възвращаемост от инвестиции Текуща печалба/ Инвестиции Финансова стратегия на фирмата – в условията на пазарна икономика икономическите агенти влагат капитала си в обекти, които би могло да донесат максимална печалба.Те …

Коефициенти за възвращаемост и финансова стратегия на фирмата Read More »