Оснcовни понятия, характеризиращи съвремените пазари

1.Пазарната конюктура – състояние на стоковия пазар, в-у който оказват жлияние комплекс от фактори, деистващи във взаимна връзка; 2.Пазарен обем – в-ната на реализираната продукция от конкретна пр-на структура за определен период на географски ограничен пазар; 3.Пазарен дял – изразява % съотношение м-у реализираната     Предлагането и търсенето, като елемент на П механизъм. Предлагането включва …

Оснcовни понятия, характеризиращи съвремените пазари Read More »