отровни гъби

Манатарка, меча гъба – Boletus edulis, юни—октомври

Среща се почти навсякъде в нашите иглолистни и широколистни гори, по храстите, покрай пътищата и горските поляни, предимно в дъбовите гори. У нас се среща в големи количества из Габровско, Троянско, Еленско, Тете­венско, Севлиевско, Ловешко и други подбалкански места, около София, Ви­тоша, Лозенската планина, Плана планина, Стара планина, Рила и Пирин (над Банско), като стига …

Манатарка, меча гъба – Boletus edulis, юни—октомври Read More »

Бяла леплива мухоморка – Amanita virosa, юни—октомври

Amanita virosa юни—о к т о м в р и Расте в иглолистните и смесените гори, по горските поляни, покрай хра­сталаците, на варовити почви. Бялата леплива мухоморка се среща на топли места, единично, а може и групово заедно с другата бяла мухоморка. Шапката е белезникава, кълбовидна. Месото е винаги белезникаво и с неприятна миризма. Пластинките …

Бяла леплива мухоморка – Amanita virosa, юни—октомври Read More »

Вълчи зъб – Inocybe patouillardi, юни— септември

Inocybe patouillardi юни— септември Расте покрай храсталаците, в парковете и градините. У нас се среща в полите на Витоша, в Лозенскага планина и в други наши планини. Шапката отначало се показва като бял зъб и по цвят е белезникава, после при израстването си изменя нвета в бледоохрен до керемиденочервен. По краищата е разпокъсана. Месото е …

Вълчи зъб – Inocybe patouillardi, юни— септември Read More »

Червена мухоморка – Amanita muscaria, юни—септември

Расте в иглолистните гори на всички наши планини. И тя както другите видове мухоморки е отровна, и то смъртоносно. Младата гъба се появява като бяла топка (яйце) над почвата, обвита в бяла ципа, която е сраснала с покривката на шапката. При развитието на гъбата булото се разкъсва, като една част остава върху шапката във вид …

Червена мухоморка – Amanita muscaria, юни—септември Read More »

Някои вегетарианци считат гъбите за един алтернати­вен източник на белтъчини, заместващ месото.

Наистина, гъбите са много богати на протеи­ни, но цялостното им въздействие върху организма и ума може да има токсичен ефект. За разлика от други растения, живеещи чрез фотосинте­за, извличайки енергия от слънче­вата светлина, в гъбите липсва хлорофил и те не могат да използват слънчевата енергия. Ето защо те трябва да набавят хранителни вещества от мъртви …

Някои вегетарианци считат гъбите за един алтернати­вен източник на белтъчини, заместващ месото. Read More »