При въздействие с бойни отровни вещества?

Какво трябва да знаем за бойните отровни вещества? Това са такива вещества, които разпръснати с оръжия или чрез терористични действия в малки количества могат да причинят на човека увреждания, свързани с временна нетрудоспособност, сълзотечение, кихане и разстройване на дишането, психически разстройства, тежки увреждания на кожата и дихателните пътища или смърт. В условията на съвременния свят, …

При въздействие с бойни отровни вещества? Read More »