Правни последици на нотариалния акт

Допълнителни изисквания има когато някое от участващите лица не може да подпише, защото е неграмотно или недъгаво (чл.475 ал.2 -отпечатък от десния палец), не разбира български (чл.478 – преводач) или пък е глухо, нямо или глухонямо (чл.479). Валидният и истински НА за сделката поражда следните правни последици: Той удостоверява с обвързваща доказателствена сила фактите, обхванати …

Правни последици на нотариалния акт Read More »