svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
РИОСВ ще подпомогнат общините да предприемат действия за постигане на съответствие с нормите за качество на въздуха

Ръководният екип на МОСВ проведе среща с директорите на регионалните структури на министерството с цел да бъдат предприети действия за постигане на съответствие с нормите за качеството на атмосферния въздух /КАВ/, и по-специално за нивата на фини прахови частици в районите с регистрирани превишения.
Данните от мониторинга за 2008 г. показват превишаване на нормите за нивата на фини прахови частици в…

Read More

А. Семерджиев: Проблемите на абонатите са свързани с дяловото разпределение на топлинната енергия

С 35% е намаляло потреблението на природния газ за 2009 година, а на електроенергия с около 20% заради кризата. Това обяви Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Дарик радио.
Проблемът с централизираното отопление е наследен проблем и там трудно се контролира отделния потребител, подчерта Семерджиев и отбеляза като положителен факт новото строителство, при което такъв недостатък липсва. Той посочи, че решението при старите сгради…

Read More