svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Отметнина

Страните могат да придават на задатъка най- напред значението на пишманлък- да уговарят, че всяка страна може да се откаже от д-ра до изпълнението му, стига да жертва задатъка, който е дала, респ. да върне полученият в двоен размер. На задатъка е възложена тогава функцията на „пишманлък“, на „отметнина“.
Страните могат да уговорят, че този, който е дал задатъка, няма да може в никакъв случай да…

Read More