svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Министър Найденов се срещна с новия еврокомисар по земеделие Дачиан Чиолош

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов се срещна в Брюксел с новия еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чиолош. Това е първа среща между двамата след стъпването в длъжност на новия еврокомисар и се разбраха за по-интензивна работа между България и Европейската комисия. Една от първите точки, които постави министър Найденов пред еврокомисаря беше за проблемите в сектор тютюн в…

Read More

Министър Найденов ще се срещне с новия еврокомисар по земеделие Дачиан Чиолош

На 22 февруари (понеделник), в Брюксел министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще се срещне с новия еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чиолош по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. По време на заседанието на министрите ще се обсъди документ за „Бъдещето на ОСП – мерки за управление на пазара за периода след…

Read More

22 февруари – министър Найденов ще се срещне с новия Еврокомисар по земеделие Дачиан Чиолош

На 22 февруари (понеделник), в Брюксел министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще се срещне с новия еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чиолош по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. По време на заседанието на министрите ще се обсъди документ за „Бъдещето на ОСП – мерки за управление на пазара за периода след…

Read More

Министър Найденов се срещна с испанския посланик Н. Пр. г-н Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов се срещна с Н. Пр. г-н Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в България.

Испания е страна-членка на ЕС, която усвоява най-ефективно средствата от еврофондовете, посочи министърът и изрази готовност страната ни да се поучи от този положителен опит. Най-важното при успешното и ефективното усвояване на средствата са доброто представяне на проектите и тяхната…

Read More

България подкрепи да продължи финансирането в земеделието
На проведената днес във Варшава среща между министри на земеделието на държави-членки на ЕС, в която участва заместник-министър Преслав Борисов, България се присъедини към Декларация относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. Декларацията очертава общата позиция на България, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия по отношение на важните въпроси, свързани с бъдещето на ОСП.

Read More

Бяла книга на Комисията за безопасни храни

Приемането на Бялата книга цели разработването на мерки за по-голяма степен на защита на потребителите на храна в ЕС. Тя е програма за законодателни реформи и създаване на Регистър на фермите и други институции с оглед подобряване стандартите за безопасност на храните. Основен принцип на политиката на безопасност на храните е комплексният интегриран подход при строго дефиниране на отговорностите на ОСП и индустриалната политика и…

Read More

Селско развитие

Глобализацията на световната търговия, нарастващите изисквания към качеството от страна на потребителите и разширяването на ЕС са значителни предизвикателства към Европейското селско стопанство. Промените са свързани не само с пазарите на селскостопански продукти, но и със състоянието на местните икономики в селските райони и бъдещето на сектора. Това обуславя потребността от насочване към балансирано развитие на селските райони, които са 80% от европейската територия. При…

Read More

Инструменти на Общата селскостопанска политика

Организацията на общия пазар на селскостопански продукти се осъществява чрез интервениране в цените на вътрешния пазар, контрол върху равнището на вноса и ограничаване на производ­ството, въздействие върху производствените условия с подкрепа на производителите и отношенията между тях, стимулиране на маркетинговите структури, субсидии за компенсиране на неблаго­приятните природни условия, специални програми за изостава­щите райони и средиземноморските страни.

Основен инструмент на ОСП е Европейският фонд за…

Read More

Обща селскостопанска политика: селско развитие

Общата селскостопанска политика (ОСП) се създава с пред­ложение на Европейската ккомисия от 30 юни 1960г. и започва да функционира от януари 1962г. на база основните принципи на единния пазар, преференциите на Общността и финансовата со­лидарност. Договорната регламентация е уредена в чл. З/е/ „обща политика в областта на селското стопанство и на риболова“ и чл. 32-38 от Договора за ЕС. Съгласно чл. 32 от ДЕС „общият…

Read More