svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Основните активи на ЕСЦБ

Основните активи на ЕСЦБ се групират в 2 основни класа:

-Клас едно съдържа пазарни дългови инструменти, отгова­рящи на критериите на еврозоната, определени от ЕЦБ;

-Клас две съдържа допълнителни активи (пазарни и непазарни), които се използват на националните финансови пазари и банкови системи и отговарят на критериите, оп­ределени от националните централни банки и минимал­ните изисквания на ЕЦБ.

Критерии Клас едно Клас две
Тип…

Read More