svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЮЛ

Преобразуването или реорганизацията на ЮЛ се състой във внасяне на промени в правното му положение, при което дейността му се запазва. Промяната може да се отнася до правно организационата форма и вида на собствеността, която ЮЛ притежава или да засяга отделните индивидуализиращи белези – наименование, седалище, предмет на дейност или цели, вътрешна структура и др.
Преобразуването настъпва като резултат на определени юридически факти. При корпоративно устроените…

Read More

Изпълнение на административните актове и решение на съдилищата по административни дела

Изпълнението е заключителна фаза на административния процес, то предполага влязъл в сила административен акт или съдебно решение по него. Административните актове или съдебните решения са обжалвани и са потвърдени, или не са били обжалвани. Това поризводство е отделно самостоят^пип производства и правната уредба се съдържа в ЗАП. Водещ процеса орган е органът по изпълнението. Органът по изпълнението се определя от авторът на акта. Ако актът…

Read More

Извършени са нови трансплантации на бъбрек

В Университетска болница „Лозенец” беше извършена успешна трансплантация на бъбрек. Донор е 20-годишният младеж от Велико Търново, който загина при пътен инцидент. Органът е трансплантиран на 60-годишен пациент, който се чувства добре. От същия донор вчера беше присаден черен дроб на 51-годишен мъж с хепатит С – цироза.
Втора бъбречна трансплантация, но от жив донор беше извършена и в Университетска болница”Александровска”. Реципиентът е млад мъж, а…

Read More