органи

Белези на административната принуда

Белези на административната принуда: 1. тя е външно психическо или физическо въздействие върху съзнанието и поведението на адресатите на АПН; 2. тя е правна принуда – уредена е от ПН; 3. тя е вид държавна принуда – осъществяа се от държавни органи или органи, приравнени на тях; 4. тя е административна, защото по правило се …

Белези на административната принуда Read More »

Задължителни органи

Задължителни органи: 1. Съд – изпълнява различни функции в производството. 1.1. Той е съдебна инстанция по същество по всички спорове в това производство – правораздавателен орган. 1.2. Съдът действа като административен орган, било на спорна или безспорна администрация – назначаване на синдик, потвърждаване на оздравителен план, утвърждаване на списък на приетите вземания (административни актове). Ако допуска обезпечителни мерки, …

Задължителни органи Read More »

Европейска полицейска служба (Европол)

Седалище: Хага, Нидерландия www.europol.europa.eu Целта на Европол е подобряване на ефективността и сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите от ЕС в борбата им против международната организирана престъпност.

Как е организирана работата на банката?

ЕИБ е автономна институция. Тя взема решенията си за получаване и отпускане на заеми въз основа на достойнствата на всеки проект и възможностите, предлагани от финансовите пазари. Всяка година тя представя отчет за всичките си дейности. Банката си сътрудничи с институциите на ЕС. Например нейни представители участват в работата на някои комисии на Европейския парламент, …

Как е организирана работата на банката? Read More »

КЗК прие образец на Декларация за съгласие за разкриване и използване на поверителна информация

С Решение № 238 от 05.03.2010 г. КЗК прие образец на Декларация за съгласие за разкриване и използване на поверителна информация, предоставена от участниците в концентрации, с оглед нейното споделяне с други органи по конкуренция на държави-членки. Тази информация може да бъде предоставена и съответно използвана само в случай, че засегнатите предприятия са изразили изрично …

КЗК прие образец на Декларация за съгласие за разкриване и използване на поверителна информация Read More »

Юридически лица.Понятие

Правната уредба на ЮЛ у нас се състои от малко по – общи правни норми и множество специални, които се отнасят за различни видове ЮЛ и са разпръснати в различни нормативни актове. ЗЛС съдържа три общи разпоредби – чл.131- 133, както и общи норми за корпоративно устроените ЮЛ с нестопанска цел – сдруженията и фондациите …

Юридически лица.Понятие Read More »

Агенцията по заетостта ще поддържа електронна база данни за регистрираните посредници

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, които отразяват направените изменения в Закона за насърчаване на заетостта по отношение предоставяните видове услуги по заетостта и отчитат реалната ситуация на пазара на труда. От 30 на 14 дни се съкращава срокът, в рамките на който …

Агенцията по заетостта ще поддържа електронна база данни за регистрираните посредници Read More »

Специализиран административен контрол

Специализирания административен контрол се основава винаги на изрично нормативно овластяване, при което със специален норамативен акт стриктно, подробно и изчерпателно се определя: От кого се упражнява контролът; Върху кого /върху кои органи, върху кои техни дейности, направления/; С какви методи се осъществява контролът; Правните средства за въздействие върху контролираните органи и длъжностни лица. На практика …

Специализиран административен контрол Read More »

Понятие за държавно управление

Държавното                        управление е              подзаконова юридиковластническа дейност    по    общо    ръководство, организация и контрол на всички сфери на обществения живот. Държавното управление се разглежда в няколко насоки: държавно управление в тесен и в широк смисъл на думата; държавно управление в организационен и във функционален аспект; държавното управление съпоставено с местното самоуправление. В тази насока в административноправната наука …

Понятие за държавно управление Read More »

Ръстът на криминалната престъпност в Шуменска област бележи устойчивост

Това показва анализът за дейността на областната дирекция през миналата година Анализът на статистическите данни от изминалата година показва, че ръстът на криминалната престъпност в Шуменска област бележи устойчивост. На територията на Шуменска област са регистрирани общо 2234 криминални престъпления, от които най-големият дял заемат тези против собствеността – 1230. Предимно обект на посегателство са …

Ръстът на криминалната престъпност в Шуменска област бележи устойчивост Read More »

Във Военномедицинска академия е извършена чернодробна трансплантация

Днес в Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА бе извършена  поредната чернодробна трансплантация. Това е 20-та по ред трансплантация за ВМА от близо три години насам и третата от началото на годината. Преди месец по време на втората трансплантация за първи път експлантацията на донорските органи бе осигурена с помощта на военен транспортен …

Във Военномедицинска академия е извършена чернодробна трансплантация Read More »

Контрабанда на 40 000 кутии цигари и 400 бутилки водка предотвратиха митничарите в Русе

Контрабанда на 40 000 кутии цигари и 400 бутилки водка предотвратиха митнически служители от Русе. На 22.02.2010г. в района на ГКПП Дунав мост служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Митница Русе спират за проверка автобус с руска регистрация. При проверката са открити  80 мастербокса (40 000 кутии) цигари и около 400 бутилки водка, контрабандно въведени …

Контрабанда на 40 000 кутии цигари и 400 бутилки водка предотвратиха митничарите в Русе Read More »

Митниците и митническите бюра приемат документи за издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия

Агенция „Митници“ разпространи указания във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Обн, ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.), и по-конкретно прилагането на разпоредбите, касаещи издаването на разрешения за продажба на тютюневи изделия. Митническите учреждения ще приемат документи според разпространените указания на директора на Агенция „Митници“ до обнародването …

Митниците и митническите бюра приемат документи за издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия Read More »

Лимфна система

На нивото на 4 поясен прешлен, коремната област се разделя на 2 клона: лява и дясна обща хълбучна артерия на нивото на кръсцово – хълбучната става тя се дели на вътрлешна и външна хълбучна артерия. Вътрешната хълбучна артерия се спуска в малкия таз и се разделя на 2 ствола: преден и заден. Предния дава клонове, …

Лимфна система Read More »

Капиляри

Разполагат се между най-малките прекапилярни съдове и посткапилярните венули. В нефрона се намират капиляри между двете артириоли. Това е гломерула на малпигиевото телце. В черния дроб е на лице капилярна мрежа между 2 венозни съда – централна вена и околоделчевата вена. Дължината на капилярите варира от 4 – 5             до 30 мм. Капилярите с …

Капиляри Read More »

Артерии, вени, капиляри – видове и строеж

Артириите кръвоснабдяват стените на тялото и се наричат – пристенни, а тези които кръвоснабдяват вътрешните органи – весцерални. Артериите биват извънорганни и вътреорганни. Вътреорганните снабдяват с кръв основните структурни редици – дялове, сегменти и делчета на съответните органи. Много от артериите носят названието на органа който кръвоснабдяват (слезкова артерия, бъбречна артерия и др.). Други от …

Артерии, вени, капиляри – видове и строеж Read More »

Пикочен мехур

Разполага се в предната част на малкия таз в лонгозното съчленение, отделено от него посредством  хлабава съединителна тъкан, а вместимостта му е 500-700 мл. В зависимост от степента на напълване се променя положението спрямо съседните органи. Най-широката част на пикочния мехур  се нарича дъно и е разположена  назад и надолу.  Напред и нагоре тя преминава …

Пикочен мехур Read More »

Учение за вътрешните органи (Спланхнология) (Splanhnologiea)

То изучава храносмилателния апарат, дихателния апарат, пикочо – половия апарат и някои ендокринни жлези. ХР, ПП и Д апарати се изграждат от 2 вида органи – слоести и паренхимни. Слоестите органи са листовидни (бузи, устни, език) и тръбести (хранопровод, трахея, пикочопровод, семеотвод, маточни тръби). Паренхимни органи са: черен дроб, бели дробове, бъбрек, яйчници, семенник. Те …

Учение за вътрешните органи (Спланхнология) (Splanhnologiea) Read More »

Стомах (Ventriculus)

Разполага се в горната част на коремната кухина, 5/6 вляво от срединната равнина и 1/6 вдясно. Формата му варира, но се приема, че има 3 типа:  роговиден, кукувиден и дисаговиден. Стомахът е приплеснат предно и задно. Различават се предна и задна стена. В стените преминават една в друга посредством 2 кривини. На стомаха се различават …

Стомах (Ventriculus) Read More »