svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Дефиниция на Американското общество по PR

“PR помагат на организацията и нейните публики да се адаптират едни към други; PR са организационни усилия да се достигне до сътрудничество между групи от хора; PR помагат на организациите да взъимодействат и общуват резултатно със своите ключови публики” (White, 1991).
Акцентите в определението са поставени върху: PR като двупосочен процес на адаптиране и сътрудничество; PR като преднамерено, подготвено и целенасочено усилие.

Read More

Мениджмънт в глобална среда

Мултинационалните компании правят бизнес в две или повече страни. Всяка компания трябва да извърши три дейности преди да вземе решение да стане мултинационална:
1.    да се обслужва международния пазар – фактори; размера на пазара, благосъстояние на купувачите, географско разположение, правителствени отношения към бизнеса, наличието на квалифицирана работна сила;
2.    да направи маркетинг на продукти и услуги, които евентуално ще се предлагат;
3.    да се анализира начина на навлизане…

Read More

Организации в подкрепа на малкия бизнес

В зависимост от начина на възникване и целите, които изпълняват, организациите, opиeнтиpaни към подкрепа на МБ, се класифицират на институции – правителствен сектор и обществени (неправителствени) организации.

? Правителствени институции в подкрепа нa малкия бизнес

Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП) е създадена през 1997 г. към Министерство на промишлеността. С влизане в сила на Закона за малките…

Read More

Дефиниране на малкия бизнес

Дефинирането на малкия бизнес (МБ) е фундаментален въпрос, който не е намерил досега еднозначно решение в икономическата теория и практиката. Съществува изключително многообразие от становища, концепции, модели и определения. Някои от тях принадлежат на отделни автори, а други на Международни и национални институции.

Значителен брой от дефинициите за малък бизнес, могат да се обобщят в две основни групи:

1. В зависимост от произхода…

Read More