svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Определяне на работниците и служителите, изложени на съответните опасности

Определяне на работниците и служителите, изложени на съответните опасности за даденото работно място. Това са:
работещите, чиято дейност е свързана с опасностите на съответното работно място;
работещите, чиято дейност не е  пряко свързани с опасностите на съответното работно място, но могат да бъдат изложение на тяхното въздействието;
външни лица, които могат да бъдат изложени на въздействие
При определяне на работещите, подложени на опасности, се обръща внимание на тези, които…

Read More

Система за управление на безопасността и здравето при работа

В началото на 2003 г. МТСП и МЗ представиха за ползване предложените от МОТ методически указания за системи за управление на БЗР (ILO-OSH 2001). Те нямат задължителен характер, а са по-скоро практически указания, които могат да послужат като модел за изграждане на фирмена СУБЗР с цел изпълнение на задълженията  по осигуряване на здраве и безопасност и за извличане на максимална полза от тях чрез включването…

Read More