svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Ограничени акции (restricted stocks)

Тази група включва обикновени акции, спрямо които има ограничителни условия. Най-често техни издатели са частни компании, които предлагат свои дялове на определени лица, притежаващи значителен финансов потенциал. Акциите от този тип обикновено не подлежат на регистрация в съответния орган, контролиращ имитирането и търговията с ценни книжа. Лицето, на което се предлагат такива дялове подписва договор. Според него то няма право да ги продава или преотстъпва, преди изтичането на определен…

Read More