svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Обществените поръчки

Обществените поръчки в ЕС включват договори за общест­вени работи и покупки на стоки и услуги от пу6лични власти и обществени структури. Предвид факта, че по обем те са около 14% от БВП на Съюза, на Европейския съвет в Лисабон беше поставен въпросът за опростяване и модернизиране на законодателството и директивите, регламентиращи обществените поръчки. Те са главно по отношение конкурентното провеждане на търговете, за общест­вени поръчки,…

Read More