svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове сервитути

Видове сервитути:
С оглед основанието за въникването им;
–  закони
-сервитути, които се учредяват с волеви акт и отговарят на родовите признаци на сервитутите.
С оглед на правомощията които съдържат и начина по който се учредяват се делят:
положителни при които носителят на вещното право има правомощието да извършва или да предизвиква извършването на определени действия в самия обременен имот, а собственикът на обременения имот има задължението да ги търпи.
отрицателни…

Read More