svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Общ състав на неоснователното обогатяване /чл.59-ЗЗД/

Предпоставки за иска за НО чл59 от ЗЗД:
наличност на обедняване на едно лице, т.е. неговото имущество се намалява в резултат на НО;
наличност на обогатяване на друго лице, т.е. неговото имущество нараства без правно основание;
наличност на връзка между обогатяването и обедняването(обикновена).
Наличността на обедняване на ищеца . Този имуществото на когото е намалено без правно основание, може да претендира обогатилия се само с това, с което имуществото…

Read More

Понятието „основание”при неоснователното обогатяване

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: този термин в ГП се използва с различни значения. Общ приницип в нашето право е, че на никого не е позволено да се обогатява за чужда сметка. Съгласно чл.59 ал.1 от ЗЗД: Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването. Това право…

Read More